BG TEMPEST

technology
Производител на ИТ оборудване в съответствие
с националните стандарти TEMPEST и NATO SDIP 27

за нас

С присъствието си на технологичния пазар, БГ Темпест Технолъджи носи иновации и творчество, като инвестира непрекъснато в разработването на иновативни и патентовани инженерни решения. С опит в продължение на повече от 6 години БГ Темпест Технолъджи предлага цялостни решения в областта на TEMPEST, електромагнитно екраниране, защита и интегрирани системи за сигурност. Със служители, които демонстрират всеотдайност, включително висок процент инженери и специалисти в ТЕMPEST индустрията, БГ Темпест Технолъджи проектира и реализира решения за свързване на индустриални сензорни системи чрез IoT (Internet of Things)

Нашата мисия

Като се има предвид непрекъснато нарастващото критично търсене на точен и сигурен пренос на информация, ние се стремим да изпълним допълнителни бизнес потребности във всички области. Пакетите, разработени и внедрени от БГ Темпест Технолъджи, са предназначени за всички компании от промишлеността и търговията, обслужващи компании, местни и централни публични администрации и държавни дружества. Бизнес моделът на нашата компания включва разработването на партньорски проекти с български и международни компании. Искаме решенията, разработени и приложени от компанията, да осигурят динамика и конкурентоспособност на нашите клиенти, като по този начин осигурят възможности за напредък. Нашите най-модерни технологични портфолиа, успоредно с нашите висококачествени услуги, помагат на нашите най-взискателни клиенти да постигнат своите цели по най-продуктивния начин.

ЕЛЕКТРОМАГНИТНО ЕКРАНИРАНЕ​

Работата на ИТ оборудването е придружена от генериране на електромагнитни (непреднамерени), излъчени и задвижвани емисии, които могат да носят информация, обработена от оборудването.

ЗАЩИТА

БГ Темпест Технолъджи има за цел да развива нови технологични възможности, както и да прилага най-новите и най-модерни системи за защита.

ИНТЕГРИРАНА СИГУРНОСТ

Адаптирайки се към изискванията на днешните нужди на пазара, в съчетание с най-съвременната технология, ние въвеждаме и прилагаме концепцията за последователна сигурност на архитектурата.

  • Адрес: гр. София 1582, бул. Цветан Лазаров 105А
  • Email: office@bgtempest.bg