TEMPEST и електромагнитно екраниране

Работата на ИТ оборудването е придружено от генериране на електромагнитни (непреднамерени), излъчени и задвижвани емисии, които могат да носят информация, обработена от оборудването. Възможно е чрез задържането и обработката на тези емисии да бъде възстановена обработената информация, което води до нейното компрометиране. За да се премахне тази опасност, ИТ оборудването, което обработва класифицирана информация, трябва да отговаря на вторичните изисквания за емисии.

TEMPEST системи

Адаптирането на ИТ оборудване към изискванията на INFOSEC за вторичните емисии се състои в извършването на някои изменения, за да се осигури електромагнитно екраниране на определени компоненти на оборудването и / или въвеждане на филтри на линиите за захранване и за данни, така че вторичните емисии да бъдат премахнати или намалени.

Ние проектираме и произвеждаме целия набор от ИТ оборудване в технологията TEMPEST в съответствие с националните стандарти TEMPEST и SDIP 27 A, B или C.

Оценката и тестването на параметрите в нашата собствена лаборатория се извършва както по време на технологичния процес на извършване на модификациите с цел елиминиране на вторичните емисии, така и в края. Необходимо е параметрите да бъдат измервани, за да се провери дали тяхното ниво попада в границите, определени от нормативните актове в тази област.

Електромагнитно екраниране и електромагнитна защита

Днес съвременната комуникационна среда използва пълния радио-електромагнитен спектър и става все по-важно да се създават области с „нисък радио шум“ за различни военни, медицински, изследователски и развойни приложения, както и мощни електромагнитни сигнали, които могат да повредят определено оборудване и да наруши функционирането му.

Електромагнитната екранировка осигурява както защита срещу случайно излъчване с полезна информация (защита TEMPEST), така и излъчван имунитет чрез импулсна защита на EMPP.

Защитата относно електромагнитна съвместимост се осигурява от защитени помещения или чрез директно екраниране на оборудването в следните области:

  • TEMPEST лаборатории
  • Изпитвателни лаборатории за електромагнитна защита
  • Калибриране и ремонт на оборудване
  • Защитено място за сървъри
  • Медицински лаборатории
  • Метрологични лаборатории
  • Посолства и консулства

Екранираните стаи са проектирани и построени с различни технологии и материали, в зависимост от предназначението, характеристиките на затихване и честотния диапазон.

Нашата технология може да ви предложи усъвършенствани решения за електромагнитно екраниране за честоти между 100KHz и 10GHz и намаляване до 120dB.

Системи за зониране и лаборатории за анализ на TEMPEST

Концепцията „Процедури за зониране на НАТО“ определя процедура за измерване на затихване, според която отделни помещения в рамките на охранителния периметър могат да бъдат класифицирани в зона 0, зона 1, зона 2 или зона 3, която след това определя кой стандартен тест за екраниране се изисква за оборудването, което обработва секретните данни в тези стаи.

Анализната лаборатория TEMPEST осигурява сложни измервания в честотния диапазон от 100Hz до 18GHz, както и показатели за оценка на съответствието с настоящите TEMPEST стандарти на НАТО, определящи три нива на изисквания за защита

  • НАТО SDIP-27 ниво A (бившо ниво AMSG 720B) и NSTISSAM ниво I за САЩ

„Стандарт за лабораторни изпитвания на компрометиращите излъчвания“ – това е най-стриктният стандарт на НАТО за устройства, които ще работят в средата на зона 0, при който се приема, че нападателят има почти непосредствен достъп (например съседна стая, разстояние 1 m).

  • НАТО SDIP-27 ниво B (бившо ниво AMSG 788A) и NSTISSAM ниво II за САЩ

„Стандарт за лабораторни тестове за оборудване със защитен обект“ – това е слабо олекотен стандарт на НАТО за устройства, които се експлоатират в среда на зона 1, където се приема, че нападателят не може да се доближи до около 20 м (или където строителните материали осигуряват затихване еквивалентно на свободното пространство от това разстояние).

  • НАТО SDID-27 ниво С (бившо ниво AMSG 784) и NSTISSAM ниво III на САЩ

„Стандарт за лабораторни тестове за тактическо мобилно оборудване / системи“ – Още по-олекотен стандарт на НАТО за устройства, експлоатирани в зона 2, където атакуващите трябва да се справят с еквивалента на 100 м свободно пространство (или еквивалентно затихване чрез строителни материали).

TEMPEST и електромагнитно екраниране

Технологията осигурява анализ, проектиране и изпълнение на всички нива (оборудване, конферентна зала, сграда и от разстояние) за електромагнитно екраниране / TEMPEST.

TEMPEST СЕРТИФИКАТ

Преди крайният продукт да достигне до потребителя, оборудването минава през няколко лаборатории за тестване. Първата стъпка е тестване на конфигурацията в собствена лаборатория по време и след окомплектоването на оборудването, за да сме сигурни в качеството на изработка. След това то бива изпратено в независима лаборатория,сертифицирана за измерване на TEMPEST оборудване, за повторни изследвания и получаване на сертификат ,че оборудването отговаря на изискванията на TEMPEST стандарт „SDIP-27”. След получаването на конфигурацията, клиента трябва да я занесе в лаборатория на ДАНС, заедно с придружаващите го сертификати, за да се потвърди, че тя отговаря на всички държавни стандарти.